EcoTreat Maintenance (vijver-, filter-bacterien)

EcoTreat Maintenance zijn een speciaal geïsoleerd geheel van natuurlijke bacteriën die een verhoogd
vermogen bezitten om nitrogenen (N-ammoniak en Nnitraat) en fosforen (othofosfaten) te verwijderen uit vijvers, meren, watertuinen en aquaria. De EcoTreat Maintenance bacteriën gebruiken het bestaande organisch afval in het water/sediment als carbonbron.
Ze verwijderen de nitrogeen- en fosforoverschotten uit het behandeld water, zonder nadelige gevolgen voor vissen of ander leven. Of ze maken de consumptie van opgeloste zuurstof ongedaan. Op deze manieren bestrijden de microben in EcoTreat Maintenance schadelijke algen. Het is bewezen dat EcoTreat Maintenance de verdere ontwikkeling van algengroei volledig kan voorkomen in heel wat wateroppervlaktes.

VOLLEDIGE TEKST