Eco Treat Nitrifier (bij ammoniak en nitriet problemen)

EcoTreat Nitrifier bevat speciale bacteriën die ammoniak en nitriet op een veilige manier omzetten in nitraat via een proces dat bekend staat als nitrificatie. Als dit proces is voltooid, is sterk toxische ammoniak omgevormd tot onschadelijk nitraat, dat door waterplanten kan worden gebruikt als voedingsbron. EcoTreat Nitrifier zal een deel van het nitraat op anaëroob niveau verwijderen, maar het merendeel van het overblijvende nitraat zal door de waterplanten worden gebruikt.

VOLLEDIGE TEKST