Verwarmen met zonne energie

U kent het probleem: een zwembad/zwemvijver zonder extra verwarming is maar 3 tot 4 weken in hoogzomer aangenaam warm - een zeer korte tijd in vergelijk met de hoge investering en het vele onderhoud dat een zwembad met zich meebrengt. Een binnenzwembad moet zelfs het gehele jaar door worden verwarmd, wat met de conventionele energiebronnen een flinke kostenpost is, en bovendien, niet erg milieuvriendelijk is. Dat kan ook anders! Het verwarmen van zwembaden is een perfecte toepassing voor kostenloze, en milieuvriendelijke,
zonne-energie. Omdat er geen hoge temperaturen nodig zijn maar wel relatief veel water verwarmd moet worden is het zinvol om deze
installaties met een hoge doorstroomsnelheid en op een relatief laag temperatuurniveau te laten draaien.

OKU collectoren zijn uit één stuk gegoten en homogeen zwart ingekleurd. Het systeem kan vaak met de bestaande filterpomp worden toegepast. Corrosiebestendig en zwembadwaterbestendig. Het (zwembad)water wordt direct door de collectoren gepompt. Totale oppervlak wordt doorstroomt. OKU collectoren zijn vorstbestendig en dragen menselijk gewicht.

Er zijn 3 eenvoudige aansluitvarianten:
1. met de filterpomp over een automatische 3-weg kogelkraan met thermostaatregeling
2. met een eigen pomp en thermostaatregeling in de filterkringloop
3. met eigen pomp, thermostaatregeling en leidingwerk, los van het filtersysteem

Zie tabel hiernaast voor aanbevolen collectorenoppervlak in % van het zwembadoppervlak bij buitenbaden met afdekking of binnenbaden (begin mei tot eind september). Temperatuurverhoging 4 - 7°C tegenover niet verwarmde zwembaden. Wanneer er geen afdekking is zal het collectoroppervlak 50% groter moeten zijn. De regionale verschillen in uren zonneschijn per dag kunnen het collectoroppervlak met 20% laten toe- of afnemen.

Pompen: aanbevolen doorstroming is 150 tot 250 liter per m² collector oppervlak per uur. De benodigde capaciteit van de pomp is eenvoudig uit te rekenen: het collectoroppervlak x 200 liter. De opvoerhoogte is vast te stellen door het hoogteverschil tussen waterspiegel en collectoren te nemen met een toeslag van ongeveer 5 meter.

Technische specificaties
Weinig drukverlies: ca. 0,003 bar bij 200 liter/uur per m²
Doorstroomsnelheid: 150 - 250 liter/uur per m²
Gewicht: ca. 6 kg/m² - waterinhoud 6 liter/m²
Max. druk: 4,5 bar. Bedrijfsdruk: 1,2 bar bij 40°C
Opbrengst: tot ca. 85% - capaciteit tot 0,85 Kwh/m²
Gemiddelde opbrengst: 0,5 - 0,6 Kwh/m²
Temperatuurbestendig van -50°C tot +115°C.
VOLLEDIGE TEKST